Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Gürkan, AHİLİK KÜLTÜRÜ SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE BU TOPRAKLARIN MAYASINI OLUŞTURMUŞTUR

Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Gürkan, AHİLİK KÜLTÜRÜ SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE BU TOPRAKLARIN MAYASINI OLUŞTURMUŞTUR

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ahilik Teşkilatının ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesine vesile olduğunu söyledi.

Temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik geleneğinin, esnaf ve sanatkârların tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Gürkan mesajında şunları dile getirdi:

“Ahilik kültürünün sadece ekonomik ve ticari açıdan değil, aynı zamanda toplumsal tarihi süreç içerisinde de çok müstesna bir yeri vardır. Ahilik kültürü, Selçuklu döneminden günümüze gelinceye kadar yaptıklarıyla bu toprakların mayasını oluşturmuştur.

Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir.

Ahiliğin önemini kavramamız, yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız bu anlamda çok önemli. Esnaf toplumumuzun bel kemiğidir. Esnaf toplumumuzun hem hamuru hem de mayasıdır. Bugün esnafımızın dimdik ayakta durması; vatanına, bayrağına sahip çıkması bizim teminatımızdır.

Bu vesileyle esnaf ve sanatkârların piri Ahi Evran hazretlerini bir kez daha rahmetle anıyor, Ahilik Kültür Haftasının birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.”